Lunch Biryani

about image

Mutton Biryani

 • Mutton Biryani (மட்டன் பிரியாணி)
 • Chettinadu Chicken Gravy (செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி)
 • Talicha (தாலிச்ச)
 • thakkali Jam (தக்காளி ஜாம்)
 • muttai (முட்டை)
 • thair Padchady(தயிர் பச்சடி)
 • Curd Rice (தயிர் சாதம்)
 • urugai (ஊறுகாய்)
 • Vazha Ilai (வாழை இலை)
about image

Chicken Biryani

 • Chicken Biryani (சிக்கன் பிரியாணி)
 • Chettinadu Chicken Gravy (செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி)
 • Talicha (தாலிச்ச)
 • thakkali Jam (தக்காளி ஜாம்)
 • muttai (முட்டை)
 • thair Padchady(தயிர் பச்சடி)
 • Curd Rice (தயிர் சாதம்)
 • urugai (ஊறுகாய்)
 • Vazha Ilai (வாழை இலை)